راه های تماس

راه های تماس با شرکت پویا الومنیوم اراک :

از طریق ارسال ایمیل ، شماره های تماس و آدرس های ذکر شده در قسمت تماس با ما

 

محصولات

شرکت پویا آلومنیوم اراک تولید کننده

محصولات ساختمانی، پروفیل های بخش خودرو، پروفیل های بخش کشاورزی و پروفیل های بخش صنعتی

پویا آلومنیوم اراک

تولید انواع مقاطع آلومینیوم از آلیاژهای مختلف و کار.....از گروه های 1000 الی 8000

همچنین این شرکت قادر به تولید مقاطع از عرض 10 میلیمتر تا 250 میلیمتر تا طول 13/5 متر همراه با عملیات حرارتی می باشد.